Tổng quan

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (HNX | Ngân hàng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
05/08/2020 MASC Giữ 25200 25200
04/08/2020 MASC Mua 25200 25200
04/08/2020 EPS Mua 28900 28900
30/07/2020 EPS Mua 28900 28900
27/07/2020 VCSC Mua 29000 29000
27/07/2020 MSBS Không có Không có Không có
27/07/2020 SSI Mua 28100 28100
23/07/2020 EPS Mua 28900 28900
09/07/2020 MASC Giữ 25200 25200
09/07/2020 MASC Giữ 25200 25200

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACB 23.791 -9 (-0,04) 6,34 1,28
BAB 18.300 0 (0) 17,35 1,47
BID 38.100 -15 (-0,39) 17,61 1,92
BVB 10.065 -35 (-0,35) 0 0,84
CTG 22.750 +35 (+1,56) 7,60 1,05
EIB 16.900 -5 (-0,29) 29,83 1,29
HDB 26.050 +5 (+0,19) 6,15 1,11
KLB 10.040 -60 (-0,59) 103,48 0,83
LPB 8.393 -7 (-0,08) 5,43 0,62
MBB 16.300 -5 (-0,30) 4,74 0,86
NVB 8.435 -165 (-1,92) 77,67 0,81
SHB 12.752 -48 (-0,38) 7,45 0,95
STB 10.450 -5 (-0,47) 7,75 0,69
TCB 19.150 -5 (-0,26) 6,17 0,99
TPB 20.900 -10 (-0,47) 5,08 1,18
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 07/08/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Dragon Financial Holdings Limited 6,92%
Vietnam Enterprise Investments Limited 6,24%
Estes Investments Limited 4,99%
Sather Gate Investments Limited 4,99%
Whistler Investments Limited 4,99%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2020 23/07/2020
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 22/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 09/03/2020
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 21/01/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 22/10/2019

Xem thêm