Tổng quan

Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (HNX | Y tế)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGP 17.000 -1.400 (-7,61) 5,74 1,02
AMP 10.200 0 (0) 6,63 0,77
AMV 17.778 +178 (+1,01) 3,05 0,94
BCP 13.200 0 (0) 7,20 1,00
BIO 9.800 0 (0) 40,99 0,96
CDP 8.277 -223 (-2,62) 5,58 0,69
CNC 20.900 +700 (+3,47) 7,40 1,67
DBM 29.500 0 (0) 8,79 1,03
DBT 11.000 0 (0) 6,57 0,82
DCL 22.800 -105 (-4,40) 14,65 1,55
DDN 11.000 0 (0) 7,14 0,75
DHD 26.000 0 (0) 4,69 0,55
DHG 96.800 +30 (+0,31) 19,92 3,75
DHN 12.000 0 (0) 9,57 1,05
DHT 47.722 +522 (+1,11) 11,52 3,47
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/02/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Thị Nhung 10,10%
Nguyễn Thị Hồng Hải 5,30%
Ngô Văn Bình 4,97%
Trần Văn Tuấn 3,44%
Nguyễn Hữu Điển 3,29%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 09/02/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 06/11/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 30/04/2019
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2018 31/07/2018

Xem thêm