Tổng quan

Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (HNX | Y tế)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGP 27.900 0 (0) 5,95 0,98
AMP 16.200 0 (0) 9,10 1,06
AMV 20.934 +1.134 (+5,73) 3,54 1,30
BCP 12.450 +150 (+1,22) 8,07 1,12
BIO 10.000 0 (0) 40,99 0,96
CDP 10.100 0 (0) 5,19 0,64
CGP 10.100 0 (0) 0 0
CNC 21.100 0 (0) 7,10 1,60
DBM 55.000 0 (0) 6,14 0,72
DBT 0 -11.700 (-100,00) 6,57 0,86
DCL 18.000 0 (0) 130,19 1,36
DDN 16.500 0 (0) 6,05 0,60
DHD 33.000 +1.000 (+3,13) 5,41 0,64
DHG 93.600 -140 (-1,47) 19,33 3,86
DHT 50.626 -374 (-0,73) 12,56 4,08
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 31/05/2019

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Thị Hồng Hải 13,70%
Nguyễn Thị Nhung 10,10%
Trần Văn Tuấn 3,44%
Nguyễn Hữu Điển 3,29%
Lê Anh Hồi 3,16%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 06/11/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 30/04/2019
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2018 31/07/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2018 31/01/2019

Xem thêm