Tổng quan

Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (HNX | Y tế)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGP 16.000 -1.500 (-8,57) 5,96 0,93
AMP 10.200 0 (0) 6,63 0,76
AMV 17.080 -120 (-0,70) 2,70 0,83
BCP 11.500 0 (0) -26,63 1,20
BIO 9.800 0 (0) 17,09 0,93
CDP 9.800 +1.000 (+11,36) 6,98 0,83
CNC 17.600 -800 (-4,35) 6,56 1,41
DBM 26.000 0 (0) 7,16 0,87
DBT 0 -11.000 (-100,00) 6,97 0,61
DCL 20.900 +20 (+0,96) 12,18 1,30
DDN 10.300 0 (0) 7,18 0,69
DHD 21.000 0 (0) 6,71 0,52
DHG 93.000 -120 (-1,27) 17,97 3,44
DHN 10.500 0 (0) 8,37 0,92
DHT 48.218 +218 (+0,45) 10,57 2,95
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 10/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Thị Nhung 10,10%
Nguyễn Thị Hồng Hải 5,30%
Ngô Văn Bình 4,97%
Trần Văn Tuấn 3,44%
Nguyễn Hữu Điển 3,29%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 07/05/2020
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 15/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 15/04/2020
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 09/02/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 06/11/2019

Xem thêm