Tổng quan

Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (HNX | Y tế)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGP 17.900 0 (0) 6,67 1,04
AMP 10.200 0 (0) 6,63 0,76
AMV 16.978 +278 (+1,66) 2,68 0,82
BCP 11.200 -1.800 (-13,85) -25,93 1,17
BIO 9.800 0 (0) 17,09 0,93
CDP 8.400 0 (0) 5,98 0,71
CNC 19.900 0 (0) 7,42 1,59
DBM 40.000 0 (0) 11,02 1,33
DBT 10.989 +289 (+2,70) 7,03 0,62
DCL 21.250 +85 (+4,16) 12,38 1,33
DDN 10.200 0 (0) 7,11 0,69
DHD 22.500 0 (0) 7,18 0,56
DHG 92.800 +50 (+0,54) 17,93 3,44
DHN 10.500 0 (0) 8,37 0,92
DHT 44.877 -123 (-0,27) 10,08 2,81
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 01/06/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Thị Nhung 10,10%
Nguyễn Thị Hồng Hải 5,30%
Ngô Văn Bình 4,97%
Trần Văn Tuấn 3,44%
Nguyễn Hữu Điển 3,29%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 07/05/2020
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 15/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 15/04/2020
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 09/02/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 06/11/2019

Xem thêm