Tổng quan

Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành (HOSE | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BRR 9.100 0 (0) 13,55 0,82
DRG 9.459 -141 (-1,47) 116,98 0,76
DRI 4.300 -100 (-2,27) 15,44 0,38
GER 8.600 0 (0) 19,05 0,75
GVR 12.100 +20 (+1,68) 14,52 0,96
HCD 3.590 +9 (+2,57) 6,84 0,28
HNP 19.700 0 (0) 7,10 0,76
HRC 38.000 +170 (+4,68) 144,67 2,15
IRC 9.400 0 (0) 24,84 0,90
LNC 10.000 0 (0) 80,21 0,97
NHH 43.250 +35 (+0,81) 30,62 3,03
NNG 9.800 0 (0) -1,79 0,68
NSG 9.000 0 (0) 27,74 0,82
PGN 13.801 -199 (-1,42) 6,26 1,12
PHR 53.000 +80 (+1,53) 12,49 2,59
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 14/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 48,85%
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV 19,86%
Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 18,67%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 15/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 18/02/2020
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 13/01/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 09/10/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019

Xem thêm