Tổng quan

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (HNX | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
20/11/2019 BVS Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ART 2.242 +42 (+1,91) 3,94 0,20
BMS 5.300 +300 (+6,00) 6,99 0,44
BSI 7.000 -10 (-1,40) 8,22 0,59
CSI 23.000 0 (0) 20,51 1,55
CTS 7.900 0 (0) 12,05 0,66
DSC 13.694 -6 (-0,04) 1.132,99 0,49
EVS 9.493 +93 (+0,99) 30,14 0,78
EVS 11.400 -500 (-4,20) 30,14 0,78
FTS 11.250 -5 (-0,44) 2,48 0,64
HAC 3.717 -83 (-2,18) -9,72 0,48
HBS 0 -1.900 (-100,00) 11,14 0,16
HCM 24.650 +45 (+1,85) 17,03 1,74
HFT 14.000 0 (0) -246,93 1,43
IVS 10.019 +19 (+0,19) 145,38 1,00
MBS 13.926 -174 (-1,23) 10,10 1,07
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/11/2019

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Bảo Việt 59,92%
Yurie Vietnam Securities Investment Trust (Stock) 5,02%
PYN Fund Elite (Non-UCITS) 4,18%
Société Générale 3,39%
Korea Investment & Securities Co., Ltd 2,98%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 21/10/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 06/05/2019
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2018 31/07/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2018 31/01/2018

Xem thêm