Tổng quan

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (HNX | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
10/08/2020 BVS Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAS 31.996 +1.196 (+3,88) 57,98 2,91
ART 2.206 +6 (+0,27) 3,19 0,19
BMS 3.900 0 (0) -4,04 0,35
BSI 7.700 0 (0) 10,24 0,67
CSI 14.800 0 (0) 18,87 1,49
CTS 6.410 0 (0) 10,84 0,52
DSC 7.600 0 (0) -110,36 0,69
EVS 7.400 0 (0) 45,70 0,61
FTS 12.600 -20 (-1,56) 118,05 0,81
HAC 4.800 +100 (+2,13) 13,48 0,46
HBS 1.900 +100 (+5,56) 11,39 0,16
HCM 17.150 -10 (-0,57) 10,67 1,21
IVS 0 -6.400 (-100,00) -8,66 0,65
MBS 8.814 -86 (-0,97) 6,08 0,76
ORS 7.000 -200 (-2,78) 3,68 0,88
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 07/08/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Bảo Việt 59,92%
Yurie Vietnam Securities Investment Trust (Stock) 5,02%
Société Générale 3,39%
Korea Investment & Securities Co., Ltd 2,98%
Acadian Frontier Markets Equity Fund 2,30%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2020 22/07/2020
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 21/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 06/04/2020
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 31/01/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 21/10/2019

Xem thêm