Tổng quan

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi (HOSE | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCM 26.136 -64 (-0,24) 12,00 1,69
C21 29.635 +1.835 (+6,60) 11,13 0,84
CLX 11.781 -119 (-1,00) 7,95 0,89
DLR 9.100 0 (0) -6,13 0
EFI 3.000 0 (0) 136,35 0,36
EIN 4.044 -56 (-1,37) 7,75 0,39
HD2 7.700 0 (0) 15,07 0,56
HD8 7.900 +500 (+6,76) 5,33 0,59
HIZ 24.700 0 (0) 8,18 1,05
HPI 15.300 0 (0) 5,72 0,97
IDJ 13.546 +146 (+1,09) 51,09 1,26
IDV 37.396 -104 (-0,28) 4,98 1,87
NDN 19.443 +643 (+3,42) 16,32 1,41
NRC 8.577 +77 (+0,91) 4,20 0,60
PV2 2.600 0 (0) 16,63 0,41
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 03/06/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH MTV Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh 25,68%
Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác Tài sản NH TMCP Việt Á 9,51%
Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương 9,02%
Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thuận Việt 6,18%
Công ty Xăng dầu Khu vực II 5,07%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 16/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 02/03/2020
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 21/01/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 17/10/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 15/07/2019

Xem thêm