Tổng quan

Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (HOSE | Bán lẻ)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BTT 34.400 0 (0) 8,10 1,31
CEN 15.883 -17 (-0,11) 4,92 1,05
CMV 18.350 0 (0) 12,63 1,25
HFX 1.400 0 (0) -0,18 0
HTM 7.916 +416 (+5,55) 131,18 1,63
HTT 1.500 +5 (+3,44) -2,87 0,16
KGM 8.600 0 (0) -43,96 0,93
PIT 4.300 +10 (+2,38) -3,27 0,57
PNG 15.236 +1.636 (+12,03) -1,64 2,72
T12 27.700 0 (0) 63,36 1,49
THS 0 -9.900 (-100,00) 10,43 0,81
TOP 801 +1 (+0,13) -7,10 0,09
VT1 25.000 0 (0) 17,06 1,23
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 18/10/2019

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng 51,00%
Tổng Công ty Dầu Việt Nam 24,26%
Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC) 0%
Nguyễn Hoàng Sơn Lâm 0%
Nguyễn Ngọc Tuấn 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 20/07/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 31/01/2019
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2018 20/02/2019

Xem thêm