Tổng quan

Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (HOSE | Bán lẻ)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BTT 40.000 +10 (+0,25) 10,93 1,46
CEN 6.452 +252 (+4,06) 9,17 0,47
CMV 13.950 +40 (+2,95) 11,90 0,93
HFX 1.400 0 (0) -0,22 0
HTM 11.466 -34 (-0,30) 21,48 1,08
HTT 690 0 (0) -0,99 0,07
KGM 5.400 0 (0) 377,90 0,53
PIT 3.850 -10 (-2,53) 7,21 0,45
PNG 9.000 -800 (-8,16) 4,94 1,47
T12 20.000 0 (0) 27,74 1,82
THS 0 -7.200 (-100,00) 5,54 0,54
TOP 300 0 (0) -0,66 0,03
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 01/06/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng 51,00%
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty Cổ phần 24,26%
Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC) 0%
Nguyễn Hoàng Sơn Lâm 0%
Nguyễn Ngọc Tuấn 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 27/04/2020
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 26/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 27/03/2020
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 30/01/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 22/10/2019

Xem thêm