Tổng quan

Công ty Cổ phần CAMIMEX Group (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
23/04/2019 DNSE Mua 33820 33820

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ATA 297 -3 (-1,00) -0,52 0
AUM 10.500 0 (0) 263,57 0,98
AVF 299 -1 (-0,33) -0,16 0
BLF 0 -4.200 (-100,00) 4,38 0,29
CAD 380 +80 (+26,67) -1,98 0
CAT 8.500 0 (0) 4,04 0,88
CFC 14.600 0 (0) -16,26 2,27
DAT 16.750 0 (0) 12,84 1,34
FDG 1.000 0 (0) -1,16 0
GGS 5.100 0 (0) 16,91 0,31
GTN 20.850 +20 (+0,96) -482,80 1,95
HAG 4.100 +12 (+3,01) -67,68 0,30
HNG 14.750 +5 (+0,34) -6,52 1,56
HVA 0 -800 (-100,00) -1,82 0,07
HVG 6.840 +44 (+6,87) -3,15 1,09
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 31/05/2019

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Vốn Thiên Niên Kỷ 19,23%
Nguyễn Văn Phụng 5,01%
Lê Thị Minh Hiền 2,60%
TCT Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước 0%
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 21/10/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 06/05/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2018 20/01/2019

Xem thêm