Tổng quan

Công ty Cổ phần Vật tư Xăng dầu (HOSE | Bán lẻ)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABS 11.500 -25 (-2,12) 12,94 0,83
BSC 0 -11.700 (-100,00) 32,26 0,96
COM 47.450 -355 (-6,96) 22,86 1,52
DGW 42.600 -25 (-0,58) 9,18 1,78
FRT 21.600 +10 (+0,46) 23,69 1,32
MWG 78.600 -70 (-0,88) 9,41 2,49
PET 9.170 +10 (+1,10) 6,64 0,48
PSD 9.080 -20 (-0,22) 5,34 0,76
PSH 19.000 0 (0) 17,47 1,55
SBV 9.800 0 (0) 4,33 0,54
VPG 13.500 +60 (+4,65) 10,67 1,08
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 07/08/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty Cổ phần 44,79%
Công ty TNHH MTV Dầu khí TP HCM 39,65%
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 5,34%
TCT TNHH MTV Thương mại Dầu khí (Petechim) 3,65%
Công ty chứng khoán Sài Gòn 3,56%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2020 21/07/2020
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 21/04/2020
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 22/01/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 19/10/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 15/07/2019

Xem thêm