Tổng quan

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (HOSE | Y tế)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
11/09/2017 KEVS Không có Không có Không có
05/04/2016 KEVS Không có Không có Không có
22/09/2014 VDS Không có Không có Không có
22/09/2014 VDS Không có 37000 37000
03/04/2014 KEVS Giữ 32500 32500
11/10/2013 FPTS Không có 26800 26800
20/06/2011 PNSC Mua 24000 Không có
13/03/2009 AVS Không có Không có Không có
09/01/2009 SSI Không có Không có Không có
31/12/2008 BVS Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGP 19.200 0 (0) 6,35 1,04
AMP 10.200 0 (0) 6,63 0,77
AMV 17.697 -1.503 (-7,83) 3,12 1,15
BCP 13.600 -2.400 (-15,00) 7,42 1,03
BIO 9.800 0 (0) 40,99 0,96
CDP 6.900 0 (0) 4,65 0,58
CNC 19.167 +167 (+0,88) 6,79 1,53
DBM 27.100 0 (0) 8,08 0,95
DBT 0 -11.200 (-100,00) 6,69 0
DCL 25.000 +55 (+2,24) 180,82 1,89
DDN 10.000 +500 (+5,26) 6,37 0,64
DHD 24.000 0 (0) 4,33 0,51
DHG 88.000 -30 (-0,33) 18,17 3,63
DHN 10.500 0 (0) 8,83 0,89
DHT 48.053 +53 (+0,11) 11,66 3,51
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 22/01/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T 74,61%
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Y tế Bản Việt 0,76%
Red River Holding 0,67%
Asiavantage Global Ltd. 0,50%
TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 06/11/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 20/07/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2018 15/02/2019
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2018 08/11/2018

Xem thêm