Tổng quan

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (HOSE | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
26/02/2015 PNSC Không có 12000 12500
12/06/2013 DASC Không có Không có Không có
22/06/2010 HBS Mua 41000 Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DLG 1.380 +1 (+0,72) -2,05 0,13
FRC 17.200 0 (0) 3,22 0,69
FRM 15.900 0 (0) 37,54 1,35
GTA 10.600 +5 (+0,47) 7,17 0,66
MDF 5.000 0 (0) 15,28 0,42
PIS 6.300 0 (0) 4,96 0,48
SCA 10.000 0 (0) 402,84 0,99
TQN 40.900 0 (0) 27,69 1,12
TTF 3.150 +7 (+2,27) -2,09 0
VIF 17.013 -87 (-0,51) 15,86 1,32
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 13/08/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
AnsenHoldco Limited 3,36%
Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ ACB 2,84%
CTCP Đầu tư và Phát triển điện năng Đức Long Gia Lai 1,21%
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thăng Long 0,33%
CTCP Đức Thành Gia Lai 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2020 03/08/2020
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 03/08/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 22/05/2020
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 30/01/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 04/11/2019

Xem thêm