Tổng quan

Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACE 24.000 0 (0) 6,23 1,15
ADP 19.600 0 (0) 6,55 1,12
BDT 10.900 0 (0) 5,58 1,21
BHC 2.500 +200 (+8,70) -1,06 0
BHV 5.100 0 (0) -0,51 0
BT6 1.545 -55 (-3,44) -0,33 0,12
BTD 15.200 -400 (-2,56) 3,88 0,62
BTN 4.700 -700 (-12,96) 9,66 0,60
CCM 25.600 0 (0) 3,68 0,67
CDG 9.000 0 (0) 7,45 0,58
CLH 0 -13.000 (-100,00) 4,05 0,84
KPF 25.400 -20 (-0,78) 115,41 2,31
LBM 31.500 -35 (-1,09) 4,81 1,00
MBG 36.564 +1.964 (+5,68) 93,63 3,64
NAV 8.880 +8 (+0,90) 4,97 0,74
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 31/05/2019

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam 65,81%
Phạm Tuấn Hà 4,15%
Chi nhánh CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội tại Móng Cái - Quảng Ninh 2,33%
CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng 1,45%
CTCP Phát triển Hạ tầng Hà Nội 1,21%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 06/05/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 05/03/2019
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2018 20/01/2019
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2018 23/10/2018

Xem thêm