Tổng quan

Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACE 32.000 0 (0) 6,38 1,40
ADP 20.000 0 (0) 5,62 1,21
BDT 16.634 +34 (+0,20) 6,95 1,14
BHC 3.800 0 (0) 119,17 0
BHV 6.000 0 (0) -0,38 0
BT6 900 0 (0) -0,36 0
BTD 22.805 +605 (+2,73) 4,81 0,57
BTN 3.171 -429 (-11,92) 91,94 0,28
CCM 42.600 0 (0) 4,18 0,91
CDG 7.000 0 (0) 10,83 0,51
CLH 14.690 +590 (+4,18) 4,36 1,04
KPF 15.300 +55 (+3,72) 9,43 1,17
LBM 30.400 +30 (+0,99) 4,70 0,83
MBG 5.663 -137 (-2,36) 5,38 0,49
NAV 22.100 0 (0) 9,42 1,74
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 13/08/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Xi măng Việt Nam 65,81%
Tống Hoàng Dũng 4,55%
Quách Đình Dương 3,42%
Chi nhánh CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội tại Móng Cái - Quảng Ninh 2,33%
Quách Đình Hùng 2,31%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2020 21/07/2020
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 26/05/2020
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 16/03/2020
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 04/02/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 18/10/2019

Xem thêm