Tổng quan

Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACE 24.000 0 (0) 6,18 1,15
ADP 19.600 0 (0) 6,31 1,08
BDT 10.900 0 (0) 4,85 0,99
BHC 2.500 +200 (+8,70) -1,02 0
BHV 5.100 0 (0) -0,51 0
BT6 1.545 -55 (-3,44) -0,15 0,83
BTD 15.200 -400 (-2,56) 3,78 0,60
BTN 4.700 -700 (-12,96) 4,97 0,31
CCM 25.600 0 (0) 4,11 0,75
CDG 9.000 0 (0) 7,45 0,58
CLH 0 -13.900 (-100,00) 3,80 0,87
KPF 24.700 +160 (+6,92) 123,17 2,23
LBM 30.800 +145 (+4,94) 4,80 0,94
MBG 30.586 -2.514 (-7,60) 109,39 2,83
NAV 15.600 0 (0) 8,37 1,26
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 31/05/2019

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam 65,81%
Phạm Tuấn Hà 4,15%
Chi nhánh CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội tại Móng Cái - Quảng Ninh 2,33%
CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng 1,45%
CTCP Phát triển Hạ tầng Hà Nội 1,21%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 18/10/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 06/05/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 05/03/2019
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2018 20/01/2019

Xem thêm