Tổng quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân (HOSE | Hàng cá nhân & Gia dụng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ADS 9.300 -8 (-0,85) -49,86 0,60
AG1 7.400 0 (0) 5,00 0,63
AQN 7.500 0 (0) 3,05 0,51
ATD 9.600 0 (0) -2,20 1,80
BDG 28.000 +1.900 (+7,28) 3,56 1,15
BMG 28.000 0 (0) 9,25 1,64
DCG 21.500 0 (0) 6,66 1,04
DM7 7.800 0 (0) 2,73 0,56
EVE 8.900 +1 (+0,11) 6,10 0,38
FTM 1.300 -1 (-0,76) -0,39 0,16
G20 300 0 (0) -0,09 0,07
GIL 23.900 +40 (+1,70) 2,98 0,77
GMC 16.900 0 (0) 5,30 0,71
HCB 21.900 0 (0) 4,19 0,81
HDM 14.500 +800 (+5,84) 7,96 0,72
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 13/08/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Lê Quốc Quân 11,56%
Lâm Văn Đỉnh 7,76%
Nguyễn Thanh Hà 5,07%
Nguyễn Thị Ngọc Huyền 5,00%
Nguyễn Thị Hà Thu 4,66%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2020 23/07/2020
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 07/05/2020
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 31/03/2020
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 04/02/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 21/10/2019

Xem thêm