Tổng quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân (HOSE | Hàng cá nhân & Gia dụng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ADS 11.450 +45 (+4,09) 70,05 0,81
AG1 10.000 0 (0) 2,30 0,34
AQN 14.400 0 (0) 1,92 0,60
BDG 33.800 0 (0) 3,14 1,46
BMG 23.500 0 (0) 7,71 1,48
DCG 26.000 0 (0) 3,78 1,24
DM7 10.600 0 (0) 3,66 0,75
EVE 11.100 -20 (-1,76) 8,13 0,47
FTM 2.720 +1 (+0,36) -3,14 0,25
G20 500 -100 (-16,67) -0,09 0,07
GIL 18.400 0 (0) 2,58 0,58
GMC 19.600 -30 (-1,50) 3,51 0,90
HDM 21.200 0 (0) 5,94 0,82
HFS 11.200 0 (0) 15,69 0,95
HNI 40.000 0 (0) 4,71 1,75
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 09/12/2019

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Lê Quốc Quân 15,98%
Lâm Văn Đỉnh 7,76%
Nguyễn Chí Cường 5,89%
Nguyễn Thanh Hà 5,07%
Nguyễn Thị Ngọc Huyền 5,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 21/10/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 15/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 06/05/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2018 20/01/2019

Xem thêm