Tổng quan

Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (HOSE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
03/11/2016 BSI Không có Không có Không có
25/03/2016 BVS Không có Không có Không có
08/03/2016 MSBS Mua 29600 29600

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AME 6.400 0 (0) 4,11 0,46
BTH 8.000 0 (0) 114,44 1,01
CJC 0 -21.000 (-100,00) -30,61 1,27
CVC 10.000 0 (0) 45,43 0,91
DHP 0 -9.700 (-100,00) 5,27 0,58
EMC 11.550 0 (0) 354,85 1,11
EME 30.300 0 (0) 2.355,84 2,31
EMG 26.200 0 (0) 7,89 1,04
GEX 21.000 +35 (+1,69) 13,94 1,64
HEM 16.644 +1.644 (+10,96) 4,20 0,89
KIP 14.000 0 (0) 8,65 0,62
LGC 38.100 0 (0) 22,21 2,50
TBD 95.000 0 (0) 23,57 6,06
THI 28.500 +50 (+1,78) 4,88 1,10
VEE 9.000 0 (0) 2,87 0,65
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/11/2019

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH MTV Đầu tư GEX 14,14%
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB 4,44%
Công ty Cổ phần Đầu tư nước sạch và môi trường ECO & MORE 4,31%
Công ty Cổ phần MHC 4,02%
KIM Vietnam Growth Equity Fund 3,32%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 30/10/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 06/05/2019

Xem thêm