Tổng quan

Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế (HOSE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
14/04/2017 KEVS Không có Không có Không có
24/03/2016 BSI Không có Không có Không có
14/09/2015 VCBS Mua Không có Không có
07/09/2015 BSI Không có Không có Không có
11/05/2015 VDS Không có 16600 16600
11/05/2015 VDS Không có 16600 16600
30/11/2013 PSI Mua 15500 15500
30/11/2013 PSI Mua 15500 15500

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DDM 600 0 (0) -0,12 0
GSP 10.500 +15 (+1,44) 7,03 0,81
ISG 2.300 0 (0) -0,53 0
MVN 12.400 0 (0) 175,97 1,74
NOS 400 0 (0) -0,03 0
PDV 2.600 0 (0) 30,18 0,24
PJT 11.400 +50 (+4,58) 5,53 0,77
PNP 13.000 0 (0) 5,07 1,19
PVT 11.700 +50 (+4,46) 5,47 0,57
SFI 18.850 -65 (-3,33) 6,21 0,61
SGS 15.000 0 (0) 8,20 1,09
SHC 6.800 0 (0) 4,91 0,52
SSG 1.900 +200 (+11,76) 4,53 1,38
SWC 12.795 -5 (-0,04) 12,10 0,89
VIP 5.010 +4 (+0,80) 5,75 0,30
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 03/06/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí 67,74%
Nguyễn Hồng Hiệp 6,99%
The Knowledge Company Inc 2,78%
Indochina No.1 Limited Liability Partnership 2,78%
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam 2,78%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 24/04/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 28/10/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 07/05/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019

Xem thêm