Tổng quan

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương (HNX | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
20/11/2019 BSI Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BBM 11.900 0 (0) 9,56 0,96
BHK 14.700 0 (0) 6,07 0,86
BHN 78.500 0 (0) 36,05 4,06
BHP 12.900 0 (0) 18,05 0,40
BQB 5.000 0 (0) -16,06 0,45
BSD 35.500 0 (0) 14,50 1,79
BSH 22.300 0 (0) 8,29 1,68
BSL 11.186 -114 (-1,01) 8,62 1,15
BSP 17.920 -180 (-0,99) 5,68 1,23
BSQ 25.500 -4.500 (-15,00) 8,10 1,99
BTB 6.800 0 (0) 34,36 0,43
HAD 21.000 +400 (+1,94) 7,37 1,14
HAT 0 -31.100 (-100,00) 4,18 1,30
SAB 251.000 -200 (-0,79) 32,80 9,00
SMB 42.200 -70 (-1,63) 6,92 2,38
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 31/05/2019

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội 55,00%
AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited) 3,38%
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 15/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 04/05/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 06/03/2019
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2018 17/01/2019
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2018 17/10/2018

Xem thêm