Tổng quan

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương (HNX | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
14/07/2020 BSI Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BBM 14.500 0 (0) 9,01 1,10
BHK 12.500 0 (0) 4,97 0,91
BHN 53.500 -130 (-2,37) 31,62 2,44
BHP 5.100 0 (0) 10,79 0,30
BQB 4.500 0 (0) -2,95 0,43
BSD 35.500 0 (0) 8,16 1,83
BSH 19.400 0 (0) 7,49 1,42
BSL 11.600 0 (0) 9,99 1,01
BSP 18.700 0 (0) 5,79 1,01
BSQ 21.500 0 (0) 8,25 1,49
BTB 7.000 0 (0) 19,16 0,48
HAD 12.537 -363 (-2,81) 5,54 0,68
HAT 19.586 -314 (-1,58) 4,17 0,94
SAB 195.000 -500 (-2,50) 27,59 6,76
SMB 31.500 0 (0) 5,09 2,04
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 14/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội 55,00%
AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited) 3,38%
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 14/04/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 14/10/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 15/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 04/05/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 06/03/2019

Xem thêm