Tổng quan

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HOSE | Ô tô và phụ tùng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
08/05/2019 BVS Mua Không có Không có
29/03/2019 FPTS Mua 21760 21760
27/03/2019 BVS Mua Không có Không có
25/03/2019 ACBS Giữ 18090 18090
25/03/2019 ACBS Giữ 18090 18090
04/03/2019 FPTS Mua 19000 19000
25/01/2019 VDS Mua 19600 19600
25/01/2019 VDS Mua 19600 19600
25/12/2018 VDS Mua 19600 19600
25/12/2018 VDS Mua 19600 19600

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CMC 0 -9.000 (-100,00) -228,17 0,73
CTF 22.800 +10 (+0,44) 12,58 2,08
GGG 1.600 +200 (+14,29) -1,86 0
HAX 17.350 -35 (-1,97) 7,82 1,40
HHS 3.070 +5 (+1,65) 5,55 0,23
HTL 18.550 -135 (-6,78) 8,58 1,15
SVC 40.600 -25 (-0,61) 6,21 0,91
TCH 25.700 -75 (-2,83) 23,97 2,05
TMT 5.300 -19 (-3,46) -15,25 0,49
VMA 9.000 0 (0) 5,70 0,63
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/11/2019

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Hoàng Đức Thành 4,82%
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 3,15%
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhựa Phước Thành 1,86%
Đoàn Hùng Dũng 1,36%
Hoàng Đức Hùng 0,38%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 30/10/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 15/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 06/05/2019

Xem thêm