Tổng quan

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
16/06/2020 MASC Mua 15900 15900
05/12/2019 BVS Không có Không có Không có
21/08/2019 VCBS Giữ Không có Không có
25/06/2019 SSI Không có Không có Không có
15/05/2019 BVS Không có 21600 21600
26/04/2019 VPBS Không có Không có Không có
18/04/2019 BVS Không có Không có Không có
29/03/2019 SSI Không có Không có Không có
29/03/2019 BVS Mua 24100 24100
18/03/2019 VCBS Giữ 23500 23500

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AC4 4.500 0 (0) 1,51 0,28
ACS 11.000 0 (0) 9,84 0,74
AMS 7.500 -300 (-3,85) 7,42 0,61
ASD 3.100 0 (0) 6,10 0,25
ATB 605 -95 (-13,57) -2,65 0,06
B82 400 0 (0) 3,87 0,04
BDC 7.800 0 (0) 15,48 0,69
BHA 11.200 0 (0) -14,84 1,28
BHT 7.200 0 (0) -2,18 0
BM9 10.200 0 (0) 14,32 0,95
HUB 18.100 0 (0) 4,36 0,65
SC5 19.150 -105 (-5,19) 10,53 0,81
SII 17.500 0 (0) 43,41 0,72
TCD 9.840 -15 (-1,50) 5,26 0,75
TGG 1.190 0 (0) 40,09 0,11
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 14/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Hyundai Elevators Co., Ltd. 10,83%
Mutual Fund Elite (Non-UCITS) 6,14%
KIM Vietnam Growth Equity Fund 4,73%
PYN Fund Elite (Non-UCITS) 3,96%
Lucerne Enterprise LTD 1,89%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 29/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 08/04/2020
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 21/01/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 29/10/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019

Xem thêm