Tổng quan

Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (HOSE | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BRR 11.000 0 (0) 18,58 1,01
DRG 9.500 0 (0) 154,43 0,80
DRI 3.592 -8 (-0,22) -58,40 0,35
GER 8.300 0 (0) 18,39 0,72
GVR 10.600 0 (0) 13,57 0,84
HCD 3.490 +4 (+1,15) 11,70 0,27
HNP 19.700 0 (0) 7,10 0,76
HRC 47.000 0 (0) 171,24 2,68
IRC 9.400 0 (0) 24,66 0,91
LNC 10.000 0 (0) 80,21 0,97
NHH 47.800 +115 (+2,46) 30,90 3,39
NNG 9.300 0 (0) -1,73 0,64
NSG 10.300 0 (0) 31,75 0,94
PGN 13.143 -257 (-1,92) 6,22 1,11
PHR 52.900 +20 (+0,37) 8,50 2,34
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 07/08/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Lâm Thị Yến 4,71%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2020 21/07/2020
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 22/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 27/03/2020
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 22/01/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 21/10/2019

Xem thêm