Tổng quan

Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (HOSE | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BRR 9.000 0 (0) 20,87 0,87
DPR 38.500 +30 (+0,78) 9,59 0,81
DRI 7.632 -168 (-2,15) 9,79 0,50
DTT 13.000 0 (0) 16,68 0,88
GER 8.800 0 (0) 335,95 0,49
GVR 11.972 -428 (-3,45) 16,53 1,20
HCD 3.850 -15 (-3,75) 3,79 0,30
HNP 13.700 -2.200 (-13,84) 10,64 1,02
HRC 43.500 -15 (-0,34) 182,38 2,48
IRC 10.000 0 (0) 22,07 0,96
NHH 27.900 0 (0) 5,45 0,89
NNG 5.999 -1 (-0,02) -1,84 0,65
NSG 9.800 0 (0) 29,28 0,87
PGN 9.161 -539 (-5,56) 11,71 0,80
PHR 57.800 +130 (+2,30) 9,34 2,54
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 31/05/2019

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Lâm Thị Yến 4,71%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 20/07/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 31/01/2019
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2018 20/01/2019
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2018 23/10/2018

Xem thêm