Tổng quan

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE | Ngân hàng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
16/10/2019 SSI Mua 31100 31100
30/09/2019 SSI Mua 31100 31100
27/09/2019 TFSC Giữ 30970 30970
25/09/2019 TFSC Giữ 28016 28016
20/08/2019 VCSC Không có 28300 28300
30/07/2019 VCSC Không có 27500 27500
05/06/2019 VCSC Không có 27500 27500
05/06/2019 VCSC Không có 27500 27500
31/05/2019 VDS Không có 31000 31000
31/05/2019 VDS Không có 31000 31000

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACB 24.192 -208 (-0,85) 7,01 1,30
BAB 20.500 +100 (+0,49) 13,77 1,32
BID 40.100 -70 (-1,71) 19,17 2,38
CTG 21.600 -30 (-1,36) 14,68 1,11
EIB 16.550 +20 (+1,22) 38,12 1,32
HDB 27.950 +5 (+0,17) 9,35 1,47
KLB 10.600 0 (0) 13,24 0,83
LPB 7.975 -25 (-0,31) 4,79 0,57
MBB 23.000 -20 (-0,86) 7,68 1,40
NVB 8.637 +37 (+0,43) 69,32 0,84
SHB 6.606 -94 (-1,40) 3,82 0,46
STB 10.800 -10 (-0,91) 7,00 0,74
TCB 24.400 0 (0) 9,69 1,51
TPB 22.700 0 (0) 8,55 1,72
VCB 85.000 -20 (-0,23) 17,97 4,13
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 18/10/2019

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Sovico 13,34%
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd. 1,83%
Quỹ ETF VFMVN30 0,68%
Quỹ ETF SSIAM VNX50 0,01%
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt 0,01%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 06/05/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019

Xem thêm