Tổng quan

Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (HNX | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ANT 5.500 0 (0) 32,67 0,89
APF 26.000 0 (0) 105,37 0,71
BBC 60.300 -210 (-3,36) 8,85 0,98
BLT 17.000 0 (0) 3,84 0,24
BMV 10.000 0 (0) 44,66 1,00
C22 22.000 0 (0) 10,11 1,09
CBS 9.000 0 (0) 0 0
CMF 126.100 0 (0) 10,53 3,13
CMN 49.000 0 (0) 8,01 1,52
FCS 9.000 0 (0) -16,39 1,86
HAF 22.800 +1.000 (+4,59) 73,09 1,57
HHC 109.000 +2.200 (+2,06) 42,64 4,51
HKB 601 -99 (-14,14) -0,22 0,09
HNM 0 -4.500 (-100,00) 6,69 0,48
HSL 7.630 -1 (-0,13) 2,96 0,56
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 31/05/2019

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát 1,04%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 06/05/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019

Xem thêm