Tổng quan

Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (HNX | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ANT 10.500 +900 (+9,38) 47,65 1,30
APF 22.877 +877 (+3,99) 4,52 0,70
BBC 54.400 +30 (+0,55) 9,03 0,84
BKH 50.200 0 (0) 9,95 1,72
BLT 11.900 0 (0) 4,81 0,30
BMV 10.000 0 (0) 129,32 0,99
C22 9.700 0 (0) 4,76 0,51
CAN 23.963 -2.037 (-7,83) 9,65 1,16
CBS 8.000 0 (0) 0 0
CMF 172.300 0 (0) 13,96 4,15
CMN 44.100 0 (0) 8,20 1,55
DFS 9.900 0 (0) -10,37 1,89
HHC 0 -129.000 (-100,00) 51,88 4,91
HKB 707 +7 (+1,00) 17,11 0,09
HNM 0 -4.500 (-100,00) 62,57 0,48
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/02/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát 1,04%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 16/01/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 23/10/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 20/07/2019

Xem thêm