Tổng quan

Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An (HOSE | Du lịch và Giải trí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BLN 7.100 0 (0) 5,77 0,19
BSG 8.100 0 (0) -116,19 0,90
BTV 18.900 +2.400 (+14,55) 91,70 2,72
CTC 3.000 -300 (-9,09) 40,03 0,28
CXH 8.000 0 (0) 13,55 0,59
DAR 7.200 0 (0) 4,07 0,49
DBH 9.700 0 (0) 25,74 5,64
DLT 13.600 0 (0) 2,94 0,53
DSP 11.379 -121 (-1,05) 24,41 1,09
FDT 0 -38.800 (-100,00) 15,70 2,96
HHG 1.333 -67 (-4,79) -30,36 0,14
HNT 4.100 0 (0) 7,73 0,37
HOT 50.900 0 (0) 29,55 3,58
HRT 3.500 0 (0) 7,71 0,35
MAS 0 -45.000 (-100,00) 13,49 3,07
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 31/05/2019

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam 56,50%
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A 16,99%
Công ty TNHH MTV Tài chính IPA 3,01%
Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 20/07/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 06/03/2019
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2018 25/02/2019

Xem thêm