Tổng quan

Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An (HOSE | Du lịch và Giải trí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BLN 1.200 0 (0) 2,74 0,11
BSG 10.200 0 (0) -3,81 1,88
BTV 25.400 0 (0) -74,03 2,84
CTC 5.800 +500 (+9,43) -52,65 0,85
CXH 7.000 0 (0) 7,82 0,62
DAR 7.600 0 (0) 4,84 0,60
DBH 10.000 0 (0) 15,54 0,94
DLT 7.900 0 (0) 1,82 0,33
DSP 9.688 +988 (+11,36) -9,20 1,03
HHG 1.100 0 (0) -1,40 0,13
HNT 2.500 0 (0) 4,95 0,24
HOT 45.500 0 (0) -72,55 3,92
HRT 3.300 0 (0) -2,39 0,41
MAS 30.700 -100 (-0,32) 12,88 2,35
PDC 5.800 -600 (-9,38) 221,88 0,60
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 07/08/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam 56,50%
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A 16,99%
Công ty TNHH MTV Tài chính IPA 3,01%
Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2020 20/07/2020
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 22/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 25/03/2020
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 31/01/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 23/10/2019

Xem thêm