Tổng quan

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HOSE | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
19/11/2019 FPTS Mua 26900 26900
13/11/2019 VCSC Mua 34800 34800
13/11/2019 VCSC Mua 34800 34800
06/11/2019 SSI Mua 31950 31950
29/10/2019 VCSC Mua Không có Không có
28/10/2019 VCSC Mua Không có Không có
08/10/2019 EPS Mua 28000 28000
08/10/2019 EPS Mua 28000 28000
05/09/2019 MSBS Mua Không có Không có
14/08/2019 MSBS Mua 29835 29835

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BVG 1.955 -45 (-2,25) 5,44 0,21
CBI 3.600 0 (0) -3,04 3,81
DFC 60.000 0 (0) 5,59 0,94
DNS 12.000 0 (0) -7,27 1,13
DNY 1.200 -100 (-7,69) -0,10 2,54
DPS 0 -400 (-100,00) -1,85 0,04
HLA 300 0 (0) -0,15 0
HMC 11.400 -25 (-2,14) 3,37 0,64
HMG 5.700 0 (0) 55,41 1,60
HPG 24.200 +35 (+1,46) 9,08 1,46
HSG 8.400 +37 (+4,60) 9,84 0,65
ITQ 2.000 +100 (+5,26) 155,83 0,18
KKC 0 -7.500 (-100,00) -4,98 0,53
KMT 0 -8.100 (-100,00) 59,30 0,66
KTL 20.100 0 (0) 5,13 0,96
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 31/05/2019

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd. 3,85%
VOF Investment Limited 2,90%
PENM III Germany GmbH & Co. KG 1,78%
Norges Bank 1,36%
PENM IV Germany GmbH & Co.KG 1,18%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 28/10/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 06/05/2019
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2018 05/12/2018

Xem thêm