Tổng quan

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HOSE | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
11/08/2020 BSI Mua 30000 30000
11/08/2020 BSI Mua 30000 30000
27/07/2020 MSBS Không có Không có Không có
24/07/2020 VCSC Mua 33500 33500
06/07/2020 MSBS Không có Không có Không có
26/06/2020 MSBS Không có Không có Không có
26/06/2020 MSBS Không có Không có Không có
25/06/2020 VCSC Mua 33500 33500
25/06/2020 EPS Giữ Không có Không có
25/06/2020 EPS Giữ Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BVG 1.302 -98 (-7,00) 26,63 0,17
CBI 2.600 0 (0) -2,76 2,92
DFC 28.800 0 (0) 8,43 1,16
DNS 9.400 0 (0) -3,57 1,20
DNY 1.600 0 (0) -0,18 0
DPS 0 -300 (-100,00) -1,38 0,03
HLA 200 0 (0) -0,05 0
HMG 23.500 0 (0) -32,33 2,42
HPG 24.500 +20 (+0,82) 9,33 1,54
HSG 11.400 +15 (+1,33) 6,39 0,82
ITQ 2.300 +100 (+4,55) 58,87 0,20
KKC 0 -5.500 (-100,00) -2,59 0,45
KMT 0 -7.500 (-100,00) 10,03 0,57
KTL 20.000 -2.400 (-10,71) 12,84 0,98
KVC 1.046 -54 (-4,91) -2,29 0,09
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 13/08/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd. 3,63%
VOF Investment Limited 2,90%
PENM III Germany GmbH & Co. KG 1,78%
Norges Bank 1,59%
Vietnam Enterprise Investments Limited 1,39%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2020 24/07/2020
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 27/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 23/03/2020
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 31/01/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 28/10/2019

Xem thêm