Tổng quan

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HOSE | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
08/10/2019 EPS Mua 28000 28000
08/10/2019 EPS Mua 28000 28000
05/09/2019 MSBS Mua Không có Không có
14/08/2019 MSBS Mua 29835 29835
14/08/2019 VCBS Không có 29030 29030
06/08/2019 VCSC Mua 33000 33000
06/08/2019 VCSC Mua 33000 33000
02/08/2019 EPS Mua 26000 26000
02/08/2019 EPS Mua 26000 26000
29/07/2019 VCSC Mua 33900 33900

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BVG 1.955 -45 (-2,25) 5,80 0,22
CBI 3.600 0 (0) -2,36 2,18
DFC 60.000 0 (0) 8,80 1,48
DNS 12.000 0 (0) -16,07 0,97
DNY 0 -3.000 (-100,00) -0,35 0,79
DPS 303 +3 (+1,00) -1,38 0,03
HLA 300 0 (0) -0,15 0
HMC 13.000 +20 (+1,56) 2,93 0,74
HMG 5.700 0 (0) 92,34 2,67
HPG 21.400 0 (0) 7,38 1,34
HSG 6.910 -26 (-3,62) 16,75 0,54
ITQ 2.300 0 (0) 27,89 0,22
KKC 7.600 -500 (-6,17) -5,63 0,57
KMT 0 -8.900 (-100,00) 65,16 0,72
KTL 20.100 0 (0) 4,95 0,89
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 31/05/2019

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd. 3,85%
VOF Investment Limited 2,90%
PENM III Germany GmbH & Co. KG 1,78%
Norges Bank 1,36%
PENM IV Germany GmbH & Co.KG 1,18%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 06/05/2019
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2018 05/12/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019

Xem thêm