Tổng quan

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HOSE | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
24/07/2020 VCSC Không có 10800 10800
21/07/2020 SSI Mua 13700 13700
02/06/2020 BSI Mua 12400 12400
29/05/2020 VCSC Không có 10800 10800
21/05/2020 SSI Mua 11400 11400
27/04/2020 VCSC Mua Không có Không có
27/04/2020 VCSC Mua Không có Không có
18/02/2020 VCSC Mua 10300 10300
18/02/2020 VCSC Mua 10300 10300
15/01/2020 SSI Mua 9500 9500

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BVG 1.723 +123 (+7,69) 35,24 0,22
CBI 2.600 0 (0) -2,76 2,92
DFC 28.800 0 (0) 8,43 1,16
DNS 9.400 0 (0) -3,57 1,20
DNY 1.560 +60 (+4,00) -0,14 0
DPS 0 -300 (-100,00) -1,38 0,03
HLA 200 0 (0) -0,05 0
HMG 23.500 0 (0) -32,33 2,42
HPG 24.200 +15 (+0,62) 9,22 1,52
HSG 11.200 +50 (+4,67) 6,28 0,81
ITQ 2.300 0 (0) 58,87 0,20
KKC 5.100 -100 (-1,92) -2,40 0,41
KMT 0 -7.500 (-100,00) 10,03 0,57
KTL 20.788 +1.688 (+8,84) 13,35 1,02
KVC 1.000 0 (0) -2,06 0,08
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 07/08/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen 16,45%
Tundra Vietnam Fund 2,45%
Norges Bank 1,44%
Tundra Sustainable Frontier Opportunities Fund 1,33%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft 1,08%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2020 24/07/2020
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 28/04/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 30/10/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019
BCTC đã kiểm toán Q1 - 2019 20/07/2019

Xem thêm