Tổng quan

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HOSE | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
04/11/2019 DNSE Không có Không có Không có
30/10/2019 VCSC Mua Không có Không có
30/10/2019 VCSC Mua Không có Không có
20/08/2019 VCSC Mua 9200 9200
20/08/2019 VCSC Mua 9200 9200
30/07/2019 VCSC Không có 8400 8400
30/07/2019 VCSC Không có Không có Không có
24/06/2019 BSI Không có Không có Không có
02/05/2019 VCSC Không có 8400 8400
02/05/2019 FPTS Mua 10800 10800

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BVG 1.955 -45 (-2,25) 6,16 0,24
CBI 3.600 0 (0) -2,38 2,98
DFC 60.000 0 (0) 6,18 1,04
DNS 12.000 0 (0) -7,27 1,13
DNY 0 -1.800 (-100,00) -0,15 3,81
DPS 0 -300 (-100,00) -1,38 0,03
HLA 300 0 (0) -0,15 0
HMC 11.650 +5 (+0,43) 3,45 0,66
HMG 5.700 0 (0) 55,41 1,60
HPG 22.800 -10 (-0,43) 8,56 1,37
HSG 8.150 +25 (+3,16) 9,55 0,63
ITQ 2.000 -100 (-4,76) 155,83 0,18
KKC 0 -8.000 (-100,00) -5,31 0,57
KMT 0 -9.000 (-100,00) 65,89 0,73
KTL 20.100 0 (0) 5,35 1,00
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 31/05/2019

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen 22,11%
Tundra Vietnam Fund 2,57%
Vietnam Enterprise Investments Limited 1,86%
Hoàng Thị Xuân Hương 1,53%
Norges Bank 1,51%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 30/10/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019
BCTC đã kiểm toán Q1 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2018 30/01/2019
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2018 01/11/2018

Xem thêm