Tổng quan

Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (HOSE | Ô tô và phụ tùng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
28/02/2017 KEVS Không có Không có Không có
01/04/2015 VFSC Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CMC 0 -9.000 (-100,00) -228,17 0,73
CTF 23.000 +95 (+4,30) 8,50 2,06
GGG 1.600 +200 (+14,29) -1,53 0
HAX 23.250 +150 (+6,89) 8,71 1,93
HHS 3.250 -5 (-1,51) 4,41 0,27
HTL 17.350 0 (0) 11,16 1,11
SVC 40.250 +115 (+2,94) 5,78 0,93
TCH 24.400 -25 (-1,01) 32,42 1,95
TMT 5.890 +10 (+1,72) 34,31 0,56
VMA 9.000 0 (0) 5,70 0,63
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 18/10/2019

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Chairatchakarn bangkok Company Limited 24,56%
Tập đoàn Sumitomo, Nhật Bản 14,00%
Aichi Hino Motor Co., Ltd. 5,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 06/05/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 20/07/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2018 12/02/2019
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2018 05/11/2018

Xem thêm