Tổng quan

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (HOSE | Du lịch và Giải trí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
20/07/2018 EPS Không có 33500 33500
20/07/2018 EPS Không có 33500 33500
16/05/2018 SSI Không có Không có Không có
03/04/2018 DASC Mua 70000 70000
12/03/2018 BETA Không có 76300 76300
23/02/2018 DNSE Mua 64000 64000
28/11/2017 SSI Giữ 39400 39400
18/09/2017 SSI Không có Không có Không có
31/12/2016 BSI Không có Không có Không có
16/05/2016 BSI Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
HVN 32.800 +5 (+0,15) 16,30 2,57
SCS 130.000 0 (0) 14,82 7,45
VJC 146.500 -50 (-0,34) 15,16 5,34
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 22/01/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước Tại Doanh nghiệp 86,19%
ANA Holdings Inc. 8,77%
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 1,04%
Công đoàn Tổng công ty Hàng không Việt Nam 0,06%
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu triển vọng Bảo Việt 0,01%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 31/10/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 04/05/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2018 31/01/2019

Xem thêm