Tổng quan

Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ (HNX | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BVG 1.700 -100 (-5,56) 6,16 0,24
CBI 4.500 0 (0) -1,45 8,18
DFC 23.000 -2.500 (-9,80) 5,47 0,92
DNS 11.100 0 (0) -5,21 1,34
DNY 0 -900 (-100,00) -0,08 0
DPS 259 -41 (-13,67) -0,92 0,02
HLA 206 -94 (-31,33) -0,06 0
HMC 11.700 +60 (+5,40) 21,53 0,70
HMG 17.700 0 (0) 55,41 1,60
HPG 23.550 -20 (-0,84) 8,66 1,37
HSG 8.170 -17 (-2,03) 7,06 0,61
ITQ 2.135 -165 (-7,17) 56,92 0,19
KKC 0 -6.600 (-100,00) -6,15 0,49
KMT 0 -8.100 (-100,00) 10,94 0,63
KTL 20.000 -1.500 (-6,98) 4,36 0,99
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/02/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Trần Thị Ánh Nguyệt 1,91%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 21/10/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 06/05/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 11/02/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 11/02/2019

Xem thêm