Tổng quan

Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (HOSE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
13/09/2011 FPTS Mua 13316 Không có
14/09/2009 FLCS Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BAL 6.400 0 (0) 27,00 0,80
BTG 5.400 0 (0) 26,41 0,31
DAP 69.100 0 (0) 6,07 0,77
DPC 0 -13.900 (-100,00) 6,46 0,74
HBD 18.400 0 (0) 7,39 0,76
HDO 608 +8 (+1,33) -0,26 0,37
HKP 6.300 0 (0) 16,22 0,38
HPB 12.300 -1.700 (-12,14) 6,53 0,75
ILS 15.000 0 (0) -276,23 1,72
INN 32.046 -454 (-1,40) 6,90 1,36
MCP 17.900 +110 (+6,54) 22,44 1,40
NHP 481 -19 (-3,80) -0,15 0,05
PBP 9.717 +517 (+5,62) 9,66 0,84
PMP 0 -12.000 (-100,00) 11,11 0,77
SDG 0 -23.200 (-100,00) 5,50 0,76
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 31/05/2019

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Trần Quang Huy 24,58%
Phạm Bích Ngà 9,40%
The Blackhorse Enhanced Vietnam Inc. 1,52%
Công đoàn Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu 0%
Tổng Công ty Rau quả, Nông sản - Công ty Cổ phần 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 06/05/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2018 20/01/2019
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2018 25/10/2018

Xem thêm