Tổng quan

Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (HOSE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
13/09/2011 FPTS Mua 13316 Không có
14/09/2009 FLCS Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BAL 11.000 0 (0) 23,20 0,69
BTG 5.500 0 (0) 26,41 0,31
DAP 30.000 0 (0) 4,39 0,55
DPC 11.500 -1.000 (-8,00) 4,49 0,61
HBD 19.500 0 (0) 12,87 1,32
HDO 400 0 (0) -0,06 0
HKP 3.600 0 (0) 12,97 0,30
HPB 22.000 0 (0) 7,29 0,84
ILS 14.891 +391 (+2,70) -304,92 1,63
INN 0 -31.400 (-100,00) 6,50 1,18
MCP 14.450 0 (0) 22,04 1,13
NHP 500 +100 (+25,00) -0,19 0,07
PBP 7.053 -247 (-3,38) 5,93 0,51
PMP 0 -11.700 (-100,00) 12,72 0,82
SDG 0 -40.000 (-100,00) 7,68 1,22
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 22/01/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Trần Quang Huy 24,58%
Nguyễn Đức Hiếu 19,98%
Phạm Bích Ngà 9,40%
The Blackhorse Enhanced Vietnam Inc. 1,52%
Công đoàn Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 28/10/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 06/05/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2018 20/01/2019

Xem thêm