Tổng quan

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HOSE | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
12/04/2018 ACBS Mua 85056 85056
07/11/2017 MASC Không có Không có Không có
25/08/2017 ACBS Giữ 65566 65566
25/08/2017 ACBS Giữ 65566 65566
10/07/2017 SSI Giữ 69500 69500
07/04/2017 EPS Mua 80000 80000
05/04/2017 EPS Mua 80000 80000
03/03/2017 KEVS Bán 45000 45000
26/12/2016 BVS Không có Không có Không có
12/12/2016 ACBS Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCM 28.308 -792 (-2,72) 15,58 1,90
C21 20.700 +1.700 (+8,95) 7,59 0,59
CLX 11.900 0 (0) 8,29 0,88
DLR 10.400 0 (0) -7,33 0
EFI 1.780 +80 (+4,71) 80,90 0,22
EIN 3.500 0 (0) 7,27 0,34
HD2 4.629 +29 (+0,63) 9,06 0,34
HD8 6.800 0 (0) 4,58 0,51
HIZ 27.500 0 (0) 9,11 1,17
HPI 8.225 -375 (-4,36) 3,08 0,52
IDV 45.741 +41 (+0,09) 4,81 2,05
NDN 18.803 -197 (-1,04) 8,30 1,19
NRC 13.876 -24 (-0,17) 6,35 0,90
PV2 0 -2.500 (-100,00) 15,97 0,39
PVL 1.101 -99 (-8,25) -7,48 0,26
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 07/08/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Novagroup 20,44%
Công ty Cổ phần Diamond Properties 10,93%
Nguyễn Hiếu Liêm 4,15%
Thái Ngọc Quý 3,50%
Nguyễn Như Pho 2,57%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2020 31/07/2020
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 04/05/2020
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 18/02/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 30/10/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 20/07/2019

Xem thêm