Tổng quan

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (HOSE | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
31/05/2010 TVSI Mua 36000 Không có
07/05/2010 WSS Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCM 28.308 -792 (-2,72) 15,58 1,90
C21 20.700 +1.700 (+8,95) 7,59 0,59
CLX 11.900 0 (0) 8,29 0,88
DLR 10.400 0 (0) -7,33 0
EFI 1.780 +80 (+4,71) 80,90 0,22
EIN 3.500 0 (0) 7,27 0,34
HD2 4.629 +29 (+0,63) 9,06 0,34
HD8 6.800 0 (0) 4,58 0,51
HIZ 27.500 0 (0) 9,11 1,17
HPI 8.225 -375 (-4,36) 3,08 0,52
IDV 45.741 +41 (+0,09) 4,81 2,05
NDN 18.803 -197 (-1,04) 8,30 1,19
NRC 13.876 -24 (-0,17) 6,35 0,90
PV2 0 -2.500 (-100,00) 15,97 0,39
PVL 1.101 -99 (-8,25) -7,48 0,26
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 07/08/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Phạm Quốc Khánh 24,00%
Recapital Investments Private Company 11,87%
Nguyễn Văn Dũng 8,86%
Belton Investments Ltd 7,07%
Phùng Quang Việt 4,99%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2020 05/08/2020
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 30/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 26/03/2020
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 30/01/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 07/11/2019

Xem thêm