Tổng quan

Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC (HOSE | Y tế)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
30/05/2017 SASC Không có Không có Không có
25/01/2017 SASC Không có Không có Không có
25/01/2017 SASC Không có Không có Không có
02/12/2016 SASC Không có Không có Không có
12/10/2016 SASC Không có Không có Không có
15/04/2016 BVS Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGP 16.400 0 (0) 6,11 0,95
AMP 10.200 0 (0) 6,63 0,76
AMV 17.017 +217 (+1,29) 2,71 0,83
BCP 12.800 0 (0) -29,64 1,34
BIO 9.800 0 (0) 17,09 0,93
CDP 8.400 0 (0) 5,98 0,71
CNC 19.500 -400 (-2,01) 7,27 1,56
DBM 40.000 0 (0) 11,02 1,33
DBT 0 -10.800 (-100,00) 6,84 0,60
DCL 21.300 -5 (-0,23) 12,41 1,33
DDN 10.200 0 (0) 7,11 0,69
DHD 22.500 0 (0) 7,18 0,56
DHG 93.000 -100 (-1,06) 17,97 3,44
DHN 10.500 0 (0) 8,37 0,92
DHT 44.588 -212 (-0,47) 10,04 2,80
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 03/06/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP 13,40%
Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI 12,85%
Quỹ tầm nhìn SSI 1,89%
Pure Heart Value Investment Fund 1,66%
Quỹ đầu tư Chứng khoán Y Tế Bản Việt 1,47%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 21/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 17/03/2020
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 21/01/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 23/10/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019

Xem thêm