Tổng quan

Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC (HOSE | Y tế)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
30/05/2017 SASC Không có Không có Không có
25/01/2017 SASC Không có Không có Không có
25/01/2017 SASC Không có Không có Không có
02/12/2016 SASC Không có Không có Không có
12/10/2016 SASC Không có Không có Không có
15/04/2016 BVS Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGP 27.900 0 (0) 8,70 1,12
AMP 16.200 0 (0) 9,10 1,06
AMV 18.460 -740 (-3,85) 2,98 0,90
BCP 12.450 +150 (+1,22) 6,82 0,95
BIO 10.000 0 (0) 40,99 0,96
CDP 10.100 0 (0) 5,88 0,73
CGP 10.100 0 (0) 0 0
CNC 21.100 0 (0) 7,40 1,67
DBM 55.000 0 (0) 11,77 1,39
DBT 12.000 0 (0) 6,57 0,83
DCL 18.000 +30 (+1,69) -1.915,48 1,37
DDN 16.500 0 (0) 6,05 0,60
DHD 33.000 +1.000 (+3,13) 5,41 0,64
DHG 93.500 +200 (+2,18) 18,69 4,01
DHT 48.080 -120 (-0,25) 11,78 3,82
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 31/05/2019

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP 13,40%
Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI 12,85%
Quỹ tầm nhìn SSI 1,89%
Pure Heart Value Investment Fund 1,66%
Quỹ đầu tư Chứng khoán Y Tế Bản Việt 1,47%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 04/05/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2018 01/02/2019

Xem thêm