Tổng quan

Công ty Cổ phần Phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam (HOSE | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
20/01/2016 VPBS Mua 40600 40600
05/08/2015 VCBS Không có Không có Không có
25/10/2012 BVS Mua 44700 44700
05/06/2012 VCSC Không có Không có Không có
19/07/2011 VTSC Mua 44000 Không có
08/07/2011 BVS Mua Không có 45,5
24/02/2011 VCSC Mua 43000 Không có
20/12/2010 VCBS Không có Không có Không có
24/11/2010 VDS Mua 40000 Không có
02/12/2009 VDS Mua Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ASP 7.200 +11 (+1,55) 3,50 0,56
BMF 19.100 -900 (-4,50) 1,93 0,71
CNG 24.300 -20 (-0,81) 7,82 1,21
DDG 26.364 +164 (+0,63) 22,23 2,02
GAS 94.900 0 (0) 15,21 3,74
GCB 5.200 0 (0) 5,40 0,33
HFC 19.100 -3.300 (-14,73) 26,41 1,80
HTC 27.259 +2.159 (+8,60) 7,00 1,08
MTG 2.500 0 (0) -5,05 0,42
PCG 0 -14.800 (-100,00) -11,13 1,41
PDT 11.000 0 (0) 1,82 0,15
PEG 6.000 0 (0) -153,99 1,87
PGC 14.500 0 (0) 6,07 1,07
PGD 34.000 -185 (-5,16) 13,09 2,24
PGS 0 -28.200 (-100,00) 19,02 1,44
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 22/01/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần 50,50%
Tokyo Gas Asia Pte. Ltd. 24,90%
Saibu Gas Co., Ltd. 21,00%
Công ty Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín 2,61%
CTCP Thương mại Tổng hợp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 0,35%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 16/01/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 10/03/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 15/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 06/05/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 31/01/2019

Xem thêm