Tổng quan

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (HOSE | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
20/07/2018 VPBS Không có Không có Không có
29/06/2018 SSI Mua 17800 17800
02/03/2018 BSI Mua 19963 19963

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AVC 25.000 0 (0) -604,59 1,57
DNC 54.000 -6.000 (-10,00) 10,21 3,65
DNH 25.000 0 (0) 13,23 1,81
DTV 35.600 0 (0) 9,19 1,91
EAD 15.800 0 (0) 7,16 1,27
EBA 0 -9.900 (-100,00) 27,18 0,91
GHC 33.000 0 (0) 6,28 1,77
HJS 0 -22.000 (-100,00) 8,77 1,52
HNA 10.500 -100 (-0,94) -64,99 0,97
HND 18.793 +793 (+4,41) 6,55 1,48
HTE 6.025 +25 (+0,42) 11,20 0,60
ISH 15.400 0 (0) 7,74 1,27
NBP 15.200 -200 (-1,30) 21,45 0,80
NCP 10.000 -100 (-0,99) -668,95 2,19
PIC 8.225 -375 (-4,36) 28,40 0,81
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 14/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 79,94%
PYN Elite Fund (Non-UCITS) 2,51%
Norges Bank 1,27%
Amersham Industries Limited 0,71%
Hanoi Investments Holdings Limited 0,52%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 29/04/2020
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 30/01/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 30/10/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 06/05/2019

Xem thêm