Tổng quan

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (HOSE | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
20/07/2018 VPBS Không có Không có Không có
29/06/2018 SSI Mua 17800 17800
02/03/2018 BSI Mua 19963 19963

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AVC 23.100 0 (0) -47,51 1,86
DNC 33.000 +1.200 (+3,77) 7,21 2,35
DNH 26.000 +3.400 (+15,04) 8,37 1,88
DTV 20.750 -750 (-3,49) 6,14 1,15
EAD 17.800 0 (0) 6,08 1,46
GEG 21.226 -274 (-1,27) 24,29 2,54
GHC 35.500 0 (0) 7,77 1,96
HJS 0 -25.000 (-100,00) 11,26 1,82
HNA 12.500 0 (0) 20,06 1,36
HND 12.296 +96 (+0,79) 8,40 1,23
HTE 6.207 +7 (+0,11) 4,36 0,44
ISH 17.000 0 (0) 11,14 1,50
NBP 0 -12.200 (-100,00) 3,78 0,63
NT2 23.000 -20 (-0,86) 8,26 1,57
PIC 10.250 -150 (-1,44) 55,62 1,02
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 31/05/2019

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 79,94%
Norges Bank 1,27%
Amersham Industries Limited 0,71%
Hanoi Investments Holdings Limited 0,52%
Vela SPC Ltd 0,49%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 30/10/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 06/05/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2018 30/01/2019

Xem thêm