Tổng quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AC4 4.500 0 (0) 1,49 0,29
ACS 12.000 0 (0) 6,86 0,85
AMS 7.400 +600 (+8,82) 10,00 0,66
ASD 3.700 0 (0) 3,84 0,31
ATB 700 0 (0) -2,74 0,07
B82 400 0 (0) 3,87 0,04
BDC 13.000 0 (0) 25,79 1,17
BHA 7.900 0 (0) -12,54 0,84
BHT 2.700 0 (0) -1,94 0
BM9 10.200 0 (0) 46,84 1,00
HUB 19.000 -70 (-3,55) 4,51 0,76
TCD 10.850 -5 (-0,45) 5,34 0,83
TGG 1.690 +3 (+1,80) 12,88 0,16
THG 45.000 0 (0) 6,55 1,66
TNI 10.200 0 (0) 29,32 0,91
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 22/01/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
CTCP Tập đoàn đầu tư tài chính toàn cầu 6,11%
Nguyễn Thị Toàn 4,89%
Công ty Tài chính Bưu Điện 0,88%
Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Việt Long 0%
Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Bảo Việt 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 21/01/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 29/10/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 20/07/2019

Xem thêm