Tổng quan

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (HNX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DOP 13.000 0 (0) 7,36 0,84
HMH 9.300 0 (0) 10,16 0,51
HTV 13.350 -35 (-2,55) 6,04 0,52
MHC 2.850 -9 (-3,06) 9,64 0,23
PCT 0 -9.400 (-100,00) 11,54 0,78
PJC 0 -35.000 (-100,00) 8,93 2,02
PRC 0 -10.500 (-100,00) 8,94 0,44
PSC 0 -14.500 (-100,00) 6,72 0,83
PSP 6.400 +100 (+1,59) 8,99 0,57
PTS 5.100 0 (0) 4,90 0,31
PTT 6.800 0 (0) 13,92 0,61
PTX 5.100 0 (0) 3,69 0,39
PVP 5.679 -121 (-2,09) 3,56 0,41
RAT 4.600 0 (0) 30,57 0,35
STS 14.000 0 (0) 3,40 0,48
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/02/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex 51,00%
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 30/01/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 24/10/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 06/05/2019

Xem thêm