Tổng quan

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (HNX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DOP 16.400 0 (0) 9,52 1,06
HMH 0 -10.000 (-100,00) 11,71 0,54
HTV 13.200 +20 (+1,53) 6,64 0,51
MHC 6.070 +39 (+6,86) -2,29 0,64
PCT 0 -5.100 (-100,00) 8,05 0,42
PJC 0 -26.900 (-100,00) 8,36 1,53
PRC 0 -10.500 (-100,00) 14,04 0,46
PSC 0 -17.000 (-100,00) 8,52 0,95
PSP 5.100 0 (0) 7,15 0,45
PTS 5.400 0 (0) 5,33 0,33
PTT 4.000 -600 (-13,04) 5,43 0,36
PTX 1.900 0 (0) 1,37 0,14
PVP 6.305 +5 (+0,08) 4,25 0,45
RAT 11.600 -2.000 (-14,71) 13,05 0,88
STS 26.500 0 (0) 4,58 0,76
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 07/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex 51,00%
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 23/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 19/03/2020
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 30/01/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 24/10/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019

Xem thêm