Tổng quan

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (HNX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DOP 18.100 0 (0) 6,39 0,73
HMH 0 -10.200 (-100,00) 11,22 0,54
HTV 13.050 -55 (-4,04) 5,93 0,52
MHC 3.500 +10 (+2,94) -25,13 0,28
PCT 0 -6.900 (-100,00) 4,00 0,58
PJC 0 -35.000 (-100,00) 9,00 1,99
PRC 0 -10.500 (-100,00) 9,19 0,44
PSC 0 -13.700 (-100,00) 6,41 0,80
PSP 6.233 +33 (+0,53) 7,89 0,53
PTS 0 -5.300 (-100,00) 5,87 0,34
PTT 3.800 0 (0) 7,37 0,32
PTX 8.400 0 (0) 3,10 0,36
PVP 7.000 -100 (-1,41) 2,84 0,41
RAT 7.000 0 (0) 26,58 0,31
STS 14.000 0 (0) 3,40 0,48
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 31/05/2019

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex 51,00%
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 24/10/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 06/05/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 07/03/2019

Xem thêm