Tổng quan

Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
05/08/2010 TVSI Mua 34950 Không có
21/06/2010 PSI Giữ Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AC4 4.500 0 (0) 1,51 0,28
ACS 11.000 0 (0) 9,84 0,74
AMS 7.500 -300 (-3,85) 7,42 0,61
ASD 3.100 0 (0) 6,10 0,25
ATB 605 -95 (-13,57) -2,65 0,06
B82 400 0 (0) 3,87 0,04
BDC 7.800 0 (0) 15,48 0,69
BHA 11.200 0 (0) -14,84 1,28
BHT 7.200 0 (0) -2,18 0
BM9 10.200 0 (0) 14,32 0,95
HUB 18.100 0 (0) 4,36 0,65
SC5 19.150 -105 (-5,19) 10,53 0,81
SII 17.500 0 (0) 43,41 0,72
TCD 9.840 -15 (-1,50) 5,26 0,75
TGG 1.190 0 (0) 40,09 0,11
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 14/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam 51,00%
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản 10,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 20/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 19/03/2020
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 16/01/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 22/10/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 15/07/2019

Xem thêm