Tổng quan

Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
05/08/2010 TVSI Mua 34950 Không có
21/06/2010 PSI Giữ Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AC4 4.500 0 (0) 1,49 0,29
ACS 14.500 0 (0) 4,46 0,55
AMS 8.000 0 (0) 10,01 0,67
ASD 9.900 0 (0) 3,84 0,31
ATB 900 0 (0) -2,74 0,07
B82 1.100 0 (0) 2,90 0,03
BDC 13.400 0 (0) 25,79 1,17
BHA 13.800 0 (0) -60,27 1,18
BHT 2.700 0 (0) -1,94 0
BMN 6.600 0 (0) 4,06 0,61
HUB 19.900 -5 (-0,25) 4,93 0,83
TCD 9.870 -73 (-6,88) 4,86 0,76
TGG 1.820 0 (0) 13,88 0,17
THG 42.500 -80 (-1,84) 6,19 1,57
TNI 10.200 +10 (+0,99) 2.045,20 0,92
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 31/05/2019

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam 51,00%
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản 10,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 15/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 04/05/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2018 15/01/2019
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2018 19/10/2018

Xem thêm