Tổng quan

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AC4 4.500 0 (0) 1,51 0,28
ACS 13.300 0 (0) 11,90 0,90
AMS 8.300 +100 (+1,22) 5,34 0,66
ASD 3.100 0 (0) 6,10 0,25
ATB 599 -1 (-0,17) -2,66 0,06
B82 500 0 (0) 4,83 0,05
BDC 7.800 0 (0) 15,48 0,69
BHA 11.200 0 (0) -25,47 1,28
BHT 7.800 0 (0) -2,36 0
BM9 10.200 0 (0) 14,32 0,95
HUB 20.400 -5 (-0,24) 4,86 0,74
SC5 17.800 -30 (-1,65) 14,81 0,82
SII 17.400 0 (0) -56,52 0,74
TCD 10.400 +67 (+6,88) 6,03 0,76
TGG 1.000 +3 (+3,09) -5,69 0,10
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 13/08/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH MTV FLC Land 4,96%
Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS 2,92%
VanEck Vectors ETF Trust-VanEck Vectors-Vietnam-ETF 0,66%
Quỹ ETF SSIAM VNX50 0,01%
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt 0,01%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2020 30/07/2020
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 29/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 28/02/2020
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 04/02/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 30/10/2019

Xem thêm