Tổng quan

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AC4 4.500 0 (0) 1,49 0,29
ACS 14.500 0 (0) 4,46 0,55
AMS 8.000 0 (0) 7,53 0,76
ASD 9.900 0 (0) 4,16 0,33
ATB 900 0 (0) -3,19 0,08
B82 1.100 0 (0) 3,87 0,04
BDC 13.400 0 (0) 25,79 1,17
BHA 13.800 0 (0) -41,93 0,82
BHT 2.700 0 (0) -1,94 0
BMN 6.600 0 (0) 4,06 0,61
HUB 20.700 -30 (-1,42) 5,13 0,87
TCD 11.900 -45 (-3,64) 6,02 0,92
TGG 2.030 -1 (-0,49) 13,55 0,19
THG 40.400 +10 (+0,24) 6,53 1,61
TNI 10.150 0 (0) 137,96 0,92
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 31/05/2019

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH MTV FLC Land 5,23%
VanEck Vectors ETF Trust-VanEck Vectors-Vietnam-ETF 0,66%
Quỹ ETF VFMVN30 0,29%
Quỹ ETF SSIAM VNX50 0,01%
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 06/05/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2018 30/01/2019
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2018 31/10/2018
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2018 30/07/2018

Xem thêm