Tổng quan

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
04/04/2017 BSI Mua 14265 14265
10/03/2017 BSI Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACE 28.500 0 (0) 5,68 1,24
ADP 17.600 +100 (+0,57) 5,03 1,07
BDT 15.964 +64 (+0,40) 6,67 1,10
BHC 3.800 0 (0) 119,17 0
BHV 6.000 0 (0) -0,38 0
BT6 925 -75 (-7,50) -0,37 0
BTD 21.877 -23 (-0,11) 4,61 0,55
BTN 2.500 0 (0) 72,49 0,22
CCM 42.600 0 (0) 4,18 0,91
CDG 7.000 0 (0) 10,83 0,51
CLH 13.758 +58 (+0,42) 4,07 0,97
KPF 15.850 0 (0) 9,77 1,21
LBM 30.100 -40 (-1,31) 4,65 0,82
MBG 4.407 +7 (+0,16) 4,40 0,40
NAV 21.000 +50 (+2,43) 8,95 1,65
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 07/08/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
E-land Asia Holdings Pte., Ltd. 39,18%
Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công 19,50%
PXP Vietnam Fund Limited 3,23%
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Chứng khoán An Phúc 3,14%
Quỹ tầm nhìn SSI 2,91%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2020 21/07/2020
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 21/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 30/03/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 19/10/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019

Xem thêm