Tổng quan

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
04/04/2017 BSI Mua 14265 14265
10/03/2017 BSI Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACE 24.000 0 (0) 6,18 1,15
ADP 19.600 0 (0) 6,00 1,03
BDT 10.900 0 (0) 4,86 1,00
BHC 2.500 +200 (+8,70) -1,19 0
BHV 5.100 0 (0) -0,51 0
BT6 1.545 -55 (-3,44) -0,15 0,83
BTD 15.200 -400 (-2,56) 3,80 0,61
BTN 4.700 -700 (-12,96) 7,86 0,49
CCM 25.600 0 (0) 3,67 0,67
CDG 9.000 0 (0) 7,45 0,58
CLH 0 -14.100 (-100,00) 3,86 0,88
KPF 24.650 -35 (-1,40) 122,92 2,23
LBM 30.000 -20 (-0,66) 4,67 0,92
MBG 45.265 -1.735 (-3,69) 155,28 4,01
NAV 10.000 0 (0) 5,37 0,81
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 31/05/2019

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
E-land Asia Holdings Pte., Ltd. 39,12%
Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công 20,45%
PXP Vietnam Fund Limited 3,39%
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Chứng khoán An Phúc 3,30%
Quỹ tầm nhìn SSI 3,05%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 06/05/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2018 30/01/2019

Xem thêm