Tổng quan

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (HOSE | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
12/01/2018 KEVS Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCM 23.273 +273 (+1,19) 11,22 2,17
C21 26.300 0 (0) 9,49 0,69
CLX 10.900 0 (0) 8,34 0,87
DLR 9.000 0 (0) -9,10 67,44
EFI 2.900 -400 (-12,12) 56,95 0,38
EIN 2.900 0 (0) 12,98 0,39
HD2 7.945 -55 (-0,69) 4,37 0,52
HD8 8.400 0 (0) 4,75 0,55
HIZ 19.500 +2.500 (+14,71) 4,99 0,85
HPI 13.000 0 (0) 7,44 1,08
IDJ 6.985 +185 (+2,72) 4,25 0,71
IDV 37.305 -195 (-0,52) 6,32 2,30
NDN 16.818 -82 (-0,49) 11,58 1,26
NRC 21.429 -71 (-0,33) 3,88 1,27
PV2 3.200 +100 (+3,23) 7,94 0,51
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 31/05/2019

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh 28,87%
Đỗ Thị Kim Thúy 1,53%
Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH Một thành viên 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2018 01/03/2019
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2018 26/10/2018
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2018 31/07/2018

Xem thêm