Tổng quan

Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn (HOSE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ARM 0 -29.600 (-100,00) 10,80 1,82
MTS 14.400 0 (0) 16,77 1,26
PVM 9.700 +1.200 (+14,12) 9,10 0,78
SFN 0 -25.500 (-100,00) 10,94 1,36
SMA 13.450 +85 (+6,74) 16,54 1,21
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 01/06/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Đầu tư VSD 24,58%
Đào Thị Hải Yến 11,27%
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước 2,54%
Phan Hoàng Tuấn 2,22%
Trần Văn Thư 1,83%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 21/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 16/03/2020
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 17/01/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 21/10/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 15/07/2019

Xem thêm