Tổng quan

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (HOSE | Ngân hàng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
17/10/2019 VCSC Mua 17600 17600
08/10/2019 TFSC Mua 14049 14049
03/09/2019 VCSC Mua 17600 17600
03/09/2019 VCSC Mua 17600 17600
23/07/2019 VCSC Mua Không có Không có
23/07/2019 VCSC Mua 17900 17900
15/07/2019 TFSC Mua 14049 14049
06/05/2019 VCSC Mua 17900 17900
06/05/2019 VCSC Mua 17900 17900
26/04/2019 VCSC Mua 15200 15200

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACB 24.192 -208 (-0,85) 7,01 1,30
BAB 20.500 +100 (+0,49) 13,77 1,32
BID 40.100 -70 (-1,71) 19,17 2,38
CTG 21.600 -30 (-1,36) 14,68 1,11
EIB 16.550 +20 (+1,22) 38,12 1,32
HDB 27.950 +5 (+0,17) 9,35 1,47
KLB 10.600 0 (0) 13,24 0,83
LPB 7.975 -25 (-0,31) 4,79 0,57
MBB 23.000 -20 (-0,86) 7,68 1,40
NVB 8.637 +37 (+0,43) 69,32 0,84
SHB 6.606 -94 (-1,40) 3,82 0,46
STB 10.800 -10 (-0,91) 7,00 0,74
TCB 24.400 0 (0) 9,69 1,51
TPB 22.700 0 (0) 8,55 1,72
VCB 85.000 -20 (-0,23) 17,97 4,13
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 18/10/2019

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam 4,69%
CTCP Đầu tư Sài Gòn EXim 2,51%
CTCP Đầu tư tài chính Sài Gòn - Á Châu 1,51%
International Finance Corporation 1,43%
Dragon Finance Corporation 0,97%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 17/10/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 06/05/2019

Xem thêm