Tổng quan

Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (HOSE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
16/09/2019 FPTS Bán 50100 50100
01/04/2016 VCBS Giữ Không có Không có
01/08/2011 FPTS Mua Không có 27
12/06/2009 AVS Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BAL 11.200 0 (0) -14,88 0,81
BBH 26.800 0 (0) 12,89 0,70
BTG 5.500 0 (0) -3,30 0,34
BXH 0 -14.500 (-100,00) 15,80 0,75
DAP 18.000 0 (0) 2,44 0,30
DPC 10.300 0 (0) 4,25 0,54
HBD 15.100 0 (0) 7,95 1,00
HDO 200 0 (0) -0,02 0
HKP 5.600 +700 (+14,29) 24,85 0,47
HPB 21.200 0 (0) 8,46 0,78
ILS 11.307 -193 (-1,68) 97,37 0,99
INN 25.018 +18 (+0,07) 5,43 0,88
MCP 13.501 0 (0) 30,00 1,03
NHP 397 -3 (-0,75) -0,15 0,07
PBP 6.845 +545 (+8,65) 9,72 0,54
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 01/06/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Trần Mai Anh 4,88%
Quỹ Đầu tư Lợi thế Cạnh tranh Bền vững SSI 2,34%
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 1,95%
Tổng Công ty Công Nghiệp thực phẩm Đồng Nai 0%
Vietnam Equity Holding 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 20/04/2020
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 30/03/2020
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 22/01/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 21/10/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019

Xem thêm