Tổng quan

Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (HOSE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
16/09/2019 FPTS Bán 50100 50100
01/04/2016 VCBS Giữ Không có Không có
01/08/2011 FPTS Mua Không có 27
12/06/2009 AVS Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BAL 6.400 0 (0) 27,00 0,80
BTG 5.400 0 (0) 26,41 0,31
DAP 69.100 0 (0) 6,07 0,77
DPC 0 -13.900 (-100,00) 6,46 0,74
HBD 18.400 0 (0) 7,39 0,76
HDO 608 +8 (+1,33) -0,26 0,37
HKP 6.300 0 (0) 16,22 0,38
HPB 12.300 -1.700 (-12,14) 6,53 0,75
ILS 15.000 0 (0) -276,23 1,72
INN 32.046 -454 (-1,40) 6,90 1,36
MCP 17.900 +110 (+6,54) 22,44 1,40
NHP 481 -19 (-3,80) -0,15 0,05
PBP 9.717 +517 (+5,62) 9,66 0,84
PMP 0 -12.000 (-100,00) 11,11 0,77
SDG 0 -23.200 (-100,00) 5,50 0,76
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 31/05/2019

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Quỹ Đầu tư Giá trị Bảo Việt 19,40%
SSIAM SIF - Vietnam Active Value Portfolio 5,07%
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 0%
Tổng Công ty Công Nghiệp thực phẩm Đồng Nai 0%
Vietnam Equity Holding 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 06/05/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2018 30/01/2019
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2018 18/10/2018

Xem thêm