Tổng quan

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (HOSE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
16/12/2014 BVS Không có 19900 19900
15/12/2014 BVS Mua 19900 Không có
29/09/2014 VCBS Mua Không có Không có
29/09/2014 VCBS Mua Không có Không có
06/05/2014 VCBS Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DOP 16.400 +2.100 (+14,69) 9,52 1,06
HMH 8.518 -182 (-2,09) 9,95 0,46
HTV 13.500 +10 (+0,74) 6,79 0,52
MHC 3.070 +6 (+1,99) -1,16 0,33
PCT 0 -5.200 (-100,00) 8,21 0,42
PJC 0 -24.800 (-100,00) 7,53 1,41
PRC 0 -10.500 (-100,00) 14,04 0,46
PSC 0 -15.900 (-100,00) 7,97 0,89
PSP 5.300 0 (0) 7,43 0,47
PTS 5.100 0 (0) 5,04 0,31
PTT 5.700 -900 (-13,64) 7,74 0,51
PTX 1.900 0 (0) 1,37 0,14
PVP 6.064 +64 (+1,07) 4,09 0,43
RAT 7.600 0 (0) 8,55 0,58
STS 26.500 0 (0) 4,58 0,76
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 01/06/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 21,35%
Nguyễn Thị Nhung 8,65%
Công ty Cổ phần Hàng hải MACS 7,05%
Nguyễn Thành Lê 6,82%
Nguyễn Thị Kim Phượng 4,35%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 25/05/2020
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 16/03/2020
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 20/01/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 17/10/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 15/07/2019

Xem thêm