Tổng quan

Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (HOSE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
16/12/2014 BVS Không có 19900 19900
15/12/2014 BVS Mua 19900 Không có
29/09/2014 VCBS Mua Không có Không có
29/09/2014 VCBS Mua Không có Không có
06/05/2014 VCBS Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DOP 18.100 0 (0) 6,00 0,68
HMH 0 -10.000 (-100,00) 12,48 0,55
HTV 14.200 0 (0) 5,66 0,58
MHC 3.680 -11 (-2,90) 8,25 0,27
PCT 0 -7.000 (-100,00) 3,62 0,59
PJC 0 -36.000 (-100,00) 9,07 2,15
PRC 0 -10.500 (-100,00) 9,24 0,45
PSC 0 -14.500 (-100,00) 6,86 0,88
PSP 6.233 +33 (+0,53) 8,21 0,52
PTS 5.300 +400 (+8,16) 7,28 0,34
PTT 3.800 0 (0) 9,21 0,41
PTX 8.400 0 (0) 3,10 0,36
PVP 7.000 -100 (-1,41) 3,59 0,49
RAT 7.000 0 (0) 43,19 0,50
STS 14.000 0 (0) 3,40 0,48
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 31/05/2019

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 21,35%
Nguyễn Thị Nhung 7,26%
Công ty Cổ phần Hàng hải MACS 7,05%
Nguyễn Thành Lê 6,82%
Nguyễn Thị Kim Phượng 4,35%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 15/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 06/05/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2018 20/01/2019

Xem thêm