Tổng quan

Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức (HOSE | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BDW 14.000 0 (0) 8,02 1,06
BGW 19.300 0 (0) 57,00 1,87
BLW 17.500 0 (0) 22,34 1,62
BNW 9.000 0 (0) 12,11 0,84
BPW 21.600 0 (0) 96,92 2,09
BTW 0 -28.600 (-100,00) 6,14 1,29
BWA 4.700 0 (0) 6,30 0,37
BWE 23.800 -5 (-0,20) 7,08 1,60
BWS 35.100 -1.900 (-5,14) 12,56 3,22
CLW 27.200 0 (0) 14,07 1,58
CMW 12.600 0 (0) 19,19 1,14
CTW 10.300 0 (0) 7,13 0,67
DBW 10.000 0 (0) 270,88 0,96
GDW 0 -19.500 (-100,00) 13,17 1,16
NBW 0 -19.500 (-100,00) 15,59 1,27
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 14/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV 51,00%
Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh 44,17%
New-S Securities Co., Ltd 0,12%
Okasan International Asia Ltd 0,02%
VOF Investment Ltd. 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 17/04/2020
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 30/03/2020
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 16/01/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 18/10/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 15/07/2019

Xem thêm