Tổng quan

Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức (HOSE | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BDW 9.200 0 (0) 3,97 0,48
BGW 9.800 0 (0) 51,02 1,80
BLW 12.000 0 (0) 33,41 1,80
BNW 9.500 0 (0) 14,53 0,87
BPW 10.000 0 (0) 3.267,49 0,74
BTW 39.000 +3.100 (+8,64) 8,57 1,97
BWA 9.500 +300 (+3,26) 8,23 0,68
BWE 23.900 -10 (-0,41) 8,80 1,64
BWS 37.100 +4.800 (+14,86) 11,85 3,27
CLW 20.100 0 (0) 6,19 1,16
CMW 9.900 0 (0) 21,51 1,22
CTW 5.400 0 (0) 8,81 0,91
DBW 10.000 0 (0) 242,00 0,98
GDW 0 -32.500 (-100,00) 18,09 1,77
NBW 31.800 +2.800 (+9,66) 26,80 2,14
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 31/05/2019

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV 51,00%
Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh 44,17%
New-S Securities Co., Ltd 0,12%
Okasan International Asia Ltd 0,02%
VOF Investment Ltd. 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 15/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 06/05/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2018 20/01/2019
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2018 23/10/2018

Xem thêm