Tổng quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Trường Giang (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AC4 4.500 0 (0) 1,51 0,28
ACS 8.800 0 (0) 4,89 0,61
AMS 6.667 +467 (+7,53) 6,59 0,54
ASD 3.100 0 (0) 6,10 0,25
ATB 500 0 (0) -2,19 0,05
B82 400 0 (0) 3,87 0,04
BDC 7.800 0 (0) 15,48 0,69
BHA 8.800 0 (0) -11,66 1,00
BHT 4.200 0 (0) -1,27 0
BM9 10.200 0 (0) 14,32 0,95
HUB 17.500 +50 (+2,94) 4,21 0,63
SII 17.200 0 (0) 42,67 0,71
TCD 9.000 -5 (-0,55) 4,81 0,68
TGG 1.000 +6 (+6,38) 33,69 0,10
THG 49.950 +185 (+3,84) 6,06 1,62
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 01/06/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP 18,58%
Đặng Mai Hương 5,97%
Công ty Cổ phần Đầu tư NHP 4,82%
Trần Quyết Thắng 3,96%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 26/05/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 30/03/2020
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 16/03/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 22/10/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019

Xem thêm