Tổng quan

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên (HOSE | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
24/09/2018 FPTS Mua 9000 9000
12/06/2010 HBS Mua 39500 Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BVG 1.723 +123 (+7,69) 35,24 0,22
CBI 2.600 0 (0) -2,76 2,92
DFC 28.800 0 (0) 8,43 1,16
DNS 9.400 0 (0) -3,57 1,20
DNY 1.560 +60 (+4,00) -0,14 0
DPS 0 -300 (-100,00) -1,38 0,03
HLA 200 0 (0) -0,05 0
HMG 23.500 0 (0) -32,33 2,42
HPG 24.200 +15 (+0,62) 9,22 1,52
HSG 11.200 +50 (+4,67) 6,28 0,81
ITQ 2.300 0 (0) 58,87 0,20
KKC 5.100 -100 (-1,92) -2,40 0,41
KMT 0 -7.500 (-100,00) 10,03 0,57
KTL 20.788 +1.688 (+8,84) 13,35 1,02
KVC 1.000 0 (0) -2,06 0,08
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 07/08/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Chứng khoán Bảo Việt 1,47%
CTCP Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến 0,98%
Công ty Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia 0,49%
VIP LLC 0,01%
NEW-S Securities Co., Ltd 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2020 03/08/2020
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 04/05/2020
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 10/03/2020
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 04/02/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 29/10/2019

Xem thêm