Tổng quan

Công ty Cổ phần Ô tô TMT (HOSE | Ô tô và phụ tùng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
22/03/2017 SASC Mua 18000 18000
20/05/2016 KEVS Không có Không có Không có
25/04/2016 BSI Mua 52500 52500
25/04/2016 BSI Mua 52500 52500

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CMC 0 -5.300 (-100,00) -190,53 0,42
CTF 21.250 -5 (-0,23) 78,98 1,82
GGG 1.100 0 (0) -0,48 0
HAX 11.600 -10 (-0,85) 8,44 0,91
HHS 4.240 +27 (+6,80) 4,78 0,33
HTL 13.000 0 (0) 15,61 0,81
SVC 65.100 -490 (-7,00) 14,30 1,00
TCH 21.700 0 (0) 12,46 1,63
TMT 6.090 0 (0) -114,20 0,54
VMA 8.000 0 (0) 4,99 0,55
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 03/06/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại H&H Hà Nội 2,37%
CTCP Cơ khí 19-8 1,01%
Công ty Chứng khoán Sài Gòn 0%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí 0%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 22/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 28/03/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 29/10/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 20/07/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019

Xem thêm