Tổng quan

Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (HOSE | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
11/11/2009 StoxPlus Không có Không có Không có
27/11/2008 WSS Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BT1 12.500 0 (0) 5,93 0,66
CPC 0 -21.900 (-100,00) 8,97 1,17
CSV 21.250 +15 (+0,71) 3,89 1,01
DCI 2.800 0 (0) 0,95 0,13
DCM 6.080 +13 (+2,18) 8,03 0,53
DDV 5.966 +266 (+4,67) 139,21 0,69
DGC 25.070 +270 (+1,09) 5,62 0,98
DHB 7.200 0 (0) -4,17 0
DOC 8.500 0 (0) 20,76 0,81
DPM 12.600 -5 (-0,39) 16,85 0,63
HAI 2.790 +18 (+6,89) 10,51 0,25
HPH 5.300 0 (0) 2,21 0,42
HSI 1.200 0 (0) 9,87 10,82
HVT 0 -39.000 (-100,00) 6,11 1,94
LAS 6.200 0 (0) 15,23 0,56
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 22/01/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T 56,69%
Nguyễn Ngọc Bích 1,15%
Bàng Minh Trang 0,31%
Trương Tấn Lộc 0,25%
MACQUARIE BANK LIMITED OBU 0,18%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 08/11/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 20/07/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2018 27/02/2019
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2018 30/10/2018

Xem thêm