Tổng quan

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
05/03/2018 VPBS Mua 16200 16200

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACE 26.400 0 (0) 6,28 1,16
ADP 16.700 0 (0) 6,04 1,11
BDT 12.300 0 (0) 4,60 0,94
BHC 2.700 0 (0) -0,89 0
BHV 7.000 0 (0) -0,69 0
BT6 1.500 0 (0) -0,15 0,83
BTD 17.500 +1.000 (+6,06) 3,89 0,62
BTN 3.600 0 (0) 4,97 0,31
CCM 25.100 0 (0) 3,71 0,68
CDG 8.000 0 (0) 7,45 0,58
CLH 12.700 -1.200 (-8,63) 3,47 0,79
KPF 24.600 +160 (+6,95) 122,67 2,23
LBM 27.400 -60 (-2,14) 4,27 0,84
MBG 13.900 -1.000 (-6,71) 54,33 1,40
NAV 18.700 -30 (-1,57) 10,66 1,42
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 22/01/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Dương Văn Linh 3,94%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội 1,37%
Lường Thị Huyền Trang 1,35%
Trần Đỗ Quyên 0,34%
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 0,26%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 24/10/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 06/05/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 06/05/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 31/01/2019

Xem thêm