Tổng quan

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung (HNX | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACE 24.000 0 (0) 6,18 1,15
ADP 19.600 0 (0) 6,31 1,08
BDT 10.900 0 (0) 4,79 0,98
BHC 2.500 +200 (+8,70) -0,89 0
BHV 5.100 0 (0) -0,51 0
BT6 1.545 -55 (-3,44) -0,15 0,83
BTD 15.200 -400 (-2,56) 3,73 0,60
BTN 4.700 -700 (-12,96) 4,55 0,28
CCM 25.600 0 (0) 4,11 0,75
CDG 9.000 0 (0) 7,45 0,58
CLH 12.300 -1.200 (-8,89) 3,80 0,87
KPF 29.500 -20 (-0,67) 147,11 2,67
LBM 29.000 0 (0) 4,52 0,89
MBG 24.415 -2.585 (-9,57) 89,20 2,31
NAV 14.850 -110 (-6,89) 7,97 1,20
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 31/05/2019

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Thanh Tú 6,92%
Công ty cổ phần Đầu tư Việt Tú 5,86%
Nguyễn Thị Hương 4,71%
Phạm Ngọc Duẩn 4,13%
Nguyễn Văn Quang 3,60%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 01/11/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 04/05/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2018 14/02/2019
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2018 01/11/2018

Xem thêm