Tổng quan

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung (HNX | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACE 28.500 0 (0) 5,68 1,24
ADP 18.700 0 (0) 6,41 1,19
BDT 17.600 +1.000 (+6,02) 6,44 1,26
BHC 2.800 0 (0) 87,81 0
BHV 6.000 0 (0) -0,38 0
BT6 1.200 0 (0) -0,48 0
BTD 22.000 0 (0) 4,64 0,55
BTN 2.700 0 (0) 78,28 0,24
CCM 43.100 -7.500 (-14,82) 4,23 0,92
CDG 7.800 0 (0) 12,06 0,59
CLH 0 -17.900 (-100,00) 4,70 0,99
KPF 14.650 -105 (-6,68) 9,03 1,15
LBM 29.900 +50 (+1,70) 5,00 0,85
MBG 5.085 -115 (-2,21) 7,25 0,47
NAV 21.000 0 (0) 9,82 1,66
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 07/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Thanh Tú 6,92%
Công ty cổ phần Đầu tư Việt Tú 5,86%
Nguyễn Thị Bảo Linh 5,43%
Nguyễn Thị Hương 4,71%
Phạm Ngọc Duẩn 4,13%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 06/05/2020
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 06/05/2020
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 17/01/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 01/11/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 04/05/2019

Xem thêm